EkumenickýSudcov10,5

Sudcov 10:5

Keď Jaír zo­mrel, po­chovali ho v Kámone.


Verš v kontexte

4 Mal trid­sať synov, ktorí jaz­dili na trid­siatich osloch. Mali trid­sať miest. Tie sa do­dnes volajú Jaírovými dedinami a ležia v kraji Gileád. 5 Keď Jaír zo­mrel, po­chovali ho v Kámone. 6 Iz­raeliti znova páchali to, čo sa ne­páčilo Hos­podinovi. Slúžili baálom a aštar­tám, bohom Aramejčanov, bohom Amónčanov, bohom Sidončanov, bohom Moábčanov a bohom Filištín­cov. Hos­podina opus­tili a ne­slúžili mu.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď zo­mrel Jair, po­chovaný bol v Kamone.

Evanjelický

5 Keď Jáír zo­mrel, po­chovali ho v Kámóne.

Ekumenický

5 Keď Jaír zo­mrel, po­chovali ho v Kámone.

Bible21

5 Jair pak zemřel a byl po­hřben v Ka­mo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček