EkumenickýSudcov10,2

Sudcov 10:2

Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šamíre.


Verš v kontexte

1 Na zá­chranu Iz­raela po Abímelechovi po­vs­tal Jis­sákarovec Tóla, syn Púu, syna Dódu. Síd­lil v Šamíre na Ef­rajim­skom po­horí. 2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šamíre. 3 Po ňom po­vs­tal Gileádovec Jaír a spravoval Iz­rael dvad­saťd­va rokov.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 Súdil Iz­raela dvad­saťt­ri rokov a keď zo­mrel, po­chovaný bol v Šamíre.

Evanjelický

2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šámíre.

Ekumenický

2 Spravoval Iz­rael dvad­saťt­ri rokov. Keď zo­mrel, po­chovali ho v Šamíre.

Bible21

2 a sou­dil Iz­rael tři­a­dvacet let. Pak zemřel a byl po­hřben v Ša­mi­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček