EkumenickýSudcov10,17

Sudcov 10:17

Keď sa Amónčania po­zvolávali a utáborili v Gileáde, Iz­raeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe.


Verš v kontexte

16 Od­stránili spomedzi seba cudzích bohov a slúžili Hos­podinovi. Na utr­penie Iz­raela už ne­mohol ďalej hľadieť. 17 Keď sa Amónčania po­zvolávali a utáborili v Gileáde, Iz­raeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe. 18 Ľud i kniežatá Gileádu sa na­vzájom do­hod­li: Kto začne bojovať proti Amónčanom, bude vod­com všet­kých obyvateľov Gileádu.

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 A synovia Am­monovi sa svolali a položili sa táborom v Gileáde. A shromaždili sa aj synovia Iz­raelovi a položili sa táborom v Mic­pe.

Evanjelický

17 Keď sa Am­món­ci po­zvolávali a utáborili v Gileáde, zhromaždili sa Iz­rael­ci a utáborili v Mic­pe.

Ekumenický

17 Keď sa Amónčania po­zvolávali a utáborili v Gileáde, Iz­raeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe.

Bible21

17 Amon­ci se teh­dy seši­kova­li a utá­boři­li se v Gi­leá­du. Také Iz­rael­ci se shro­máž­di­li a utá­boři­li se v Micpě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček