EkumenickýSudcov10,13

Sudcov 10:13

Vy ste ma však znova opus­tili a slúžili ste iným bohom. Pre­to vás už nebudem vy­slobodzovať.


Verš v kontexte

12 Sidončanov, Amálekov a Mid­jánčanov, ktorí vás utláčali? Volávali ste ku mne a ja som vás vy­slobodzoval z ich moci. 13 Vy ste ma však znova opus­tili a slúžili ste iným bohom. Pre­to vás už nebudem vy­slobodzovať. 14 Choďte a volaj­te k bohom, ktorých ste si vy­volili! Nech vás vy­slobodia v čase vášho súženia!

späť na Sudcov, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale vy ste ma opus­tili a slúžili ste iným bohom, pre­to vás už viacej nezach­ránim.

Evanjelický

13 No vy ste ma opus­tili a slúžili ste iným bohom. Pre­to ani ja vás viac nebudem za­chraňovať.

Ekumenický

13 Vy ste ma však znova opus­tili a slúžili ste iným bohom. Pre­to vás už nebudem vy­slobodzovať.

Bible21

13 Vy jste mě ale opusti­li a slouži­li jste cizím bo­hům! Pro­to vás už vy­svo­bo­zovat ne­bu­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček