EkumenickýSudcov1,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Sudcov 1:29

Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi.


Verš v kontexte

28 Keď však Iz­rael zo­sil­nel, donútil Kanaánčanov k robotám, vy­hnať ich ne­vládal. 29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi. 30 Zebúlun ne­vyh­nal obyvateľov Kit­rónu ani obyvateľov Na­halólu, a tak Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi a museli vy­konávať nútené práce.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 Ani Efraim ne­vyh­nal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere.

Evanjelický

29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaán­cov, ktorí bývali v Gézere; Kanaán­ci zo­stali bývať upro­stred neho v Gézere.

Ekumenický

29 Ef­rajim ne­vyh­nal Kanaánčanov, ktorí bývali v Gézere. Kanaánčania zo­stali bývať medzi nimi.

Bible21

29 Efraim ne­byl s to vy­hnat Kananej­ce byd­lící v Ge­ze­ru, a tak zůsta­li Kananej­ci byd­let mezi ni­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček