EkumenickýSudcov1,16

Sudcov 1:16

Synovia Kénitu Chóbaba, Mojžišov­ho tesťa, vy­šli s Júdovcami z Mesta paliem do Jud­skej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom.


Verš v kontexte

15 Ona od­vetila: Daj mi dar. Keďže si ma vy­dal do krajiny Negevu, daj mi aj vod­né pramene. Káleb jej dal hor­né i dol­né pramene. 16 Synovia Kénitu Chóbaba, Mojžišov­ho tesťa, vy­šli s Júdovcami z Mesta paliem do Jud­skej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom. 17 Júda však šiel so svojím bratom Šimeónom, po­bili Kanaánčanov, ktorí bývali v Cefate a toto pre­kliate mes­to ú­pl­ne zničili. Pre­to sa toto mes­to volá Chor­ma.

späť na Sudcov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A synovia Kéniho, švag­ra Mojžišov­ho, od­išli hore z mes­ta paliem so syn­mi Júdovými na Jud­skú púšť, ktorá je na juhu Aráda, a odíduc bývali s tým ľudom.

Evanjelický

16 Synovia Keníj­ca Chóbaba, tesťa Mojžišov­ho, vy­tiah­li s Júdov­cami z Mes­ta paliem do Jud­skej púšte v Negebe pri Aráde, išli teda a usadili sa u Amálékov­cov.

Ekumenický

16 Synovia Kénitu Chóbaba, Mojžišov­ho tesťa, vy­šli s Júdovcami z Mesta paliem do Jud­skej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom.

Bible21

16 S Ju­dový­mi syny vy­táh­li z Pal­mového měs­ta do jud­ské pouště na jih od Ara­du také po­tom­ci Mo­jžíšova tchá­na, Kenij­ce. Když tam do­razi­li, usíd­li­li se mezi místní­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček