EkumenickýSofoniáš1,7

Sofoniáš 1:7

Ticho pred Pánom, Hos­podinom, lebo deň Hos­podina je blíz­ko! Hos­podin už pri­pravil obetu, po­svätil tých, čo po­zval.


Verš v kontexte

6 tých, čo sa od­klonili od Hos­podina, čo nehľadajú Hos­podina ani sa k nemu ne­ob­racajú. 7 Ticho pred Pánom, Hos­podinom, lebo deň Hos­podina je blíz­ko! Hos­podin už pri­pravil obetu, po­svätil tých, čo po­zval. 8 V deň Hos­podinovej obety po­tres­tám kniežatá a kráľov­ských synov a všet­kých, čo si ob­liekajú cudzo­kraj­né rúcho.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Mlč pred tvárou Pána Hos­podina, lebo je blíz­ko deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil bit­nú obeť, po­svätil svojich po­volaných.

Evanjelický

7 Ticho pred Hos­podinom, Pánom, lebo blíz­ky je deň Hos­podinov, lebo Hos­podin pri­pravil obeť, po­svätil svojich po­volaných.

Ekumenický

7 Ticho pred Pánom, Hos­podinom, lebo deň Hos­podina je blíz­ko! Hos­podin už pri­pravil obetu, po­svätil tých, čo po­zval.

Bible21

7 Zmlkně­te před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko Hos­po­dinův den! Hospodin oběť připravi­la po­zvané už po­svě­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček