EkumenickýSofoniáš1,15

Sofoniáš 1:15

Ten deň bude dňom hnevu, súženia a ties­ne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a tem­na, dňom ob­lakov a mrákavy,


Verš v kontexte

14 Blíz­ko je ten veľký Hos­podinov deň, veľmi rých­lo sa blíži. V deň Hos­podina sa bude zúfalo volať: Bojov­ník tam kričí! 15 Ten deň bude dňom hnevu, súženia a ties­ne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a tem­na, dňom ob­lakov a mrákavy, 16 dňom trúbenia a bojového po­kriku proti opev­neným mes­tám a proti vy­výšeným cim­buriam.

späť na Sofoniáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ten deň bude dňom prch­kého hnevu, dňom úz­kos­ti a súženia, dňom búr­ky a pus­tošenia, dňom tmy a hus­tého mraku, dňom ob­laku a mrákavy,

Evanjelický

15 Dňom prch­kos­ti bude ten deň, dňom súženia a ties­ne, dňom trosiek a pus­tošenia, dňom tmy a tem­noty, dňom ob­lakov a mrákavy,

Ekumenický

15 Ten deň bude dňom hnevu, súženia a ties­ne, dňom spúšte a skazy, dňom tmy a tem­na, dňom ob­lakov a mrákavy,

Bible21

15 Ten den bude den zuření, den úzkosti a sevření, den zká­zy a pohromy, den chmu­ry a temnoty, den mrač­na a setmění,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček