EkumenickýSkutky9,9

Skutky 9:9

Skutky apoštolov

Tri dni ne­videl, nejedol ani ne­pil.


Verš v kontexte

8 Po­tom Šavol vstal zo zeme, no keď ot­voril oči, nič ne­videl. Vzali ho teda za ruku a za­vied­li do Damas­ku. 9 Tri dni ne­videl, nejedol ani ne­pil. 10 V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

9 A bol tak tri dni, čo ne­videl, a nejedol ani ne­pil.

Evanjelický

9 A tri dni ne­videl, ani nejedol, ani ne­pil.

Ekumenický

9 Tri dni ne­videl, nejedol ani ne­pil.

Bible21

9 Po tři dny ne­vi­děl, ne­je­dl ani ne­pil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček