EkumenickýSkutky9,7

Skutky 9:7

Skutky apoštolov

Muži, ktorí šli s ním, os­tali stáť ne­mí od úžasu, lebo počuli hlas, ale ni­koho ne­videli.


Verš v kontexte

6 No vstaň a choď do mes­ta, tam ti po­vedia, čo máš robiť. 7 Muži, ktorí šli s ním, os­tali stáť ne­mí od úžasu, lebo počuli hlas, ale ni­koho ne­videli. 8 Po­tom Šavol vstal zo zeme, no keď ot­voril oči, nič ne­videl. Vzali ho teda za ruku a za­vied­li do Damas­ku.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 A mužovia, ktorí s ním spolu ces­tovali, stáli ohromení, bez slova, ktorí síce hlas počuli, ale ne­videli ni­koho.

Evanjelický

7 A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale ne­videli ni­koho.

Ekumenický

7 Muži, ktorí šli s ním, os­tali stáť ne­mí od úžasu, lebo počuli hlas, ale ni­koho ne­videli.

Bible21

7 Muži v Saulově do­pro­vo­du zůsta­li stát bez hlesu; slyše­li to­tiž hlas, ale niko­ho ne­vi­dě­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček