EkumenickýSkutky9,30

Skutky 9:30

Skutky apoštolov

Rozp­rával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho po­kúšali za­biť.


Verš v kontexte

29 Po­tom žil s nimi v Jeruzaleme a ne­o­hrozene kázal v Pánovom mene. 30 Rozp­rával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho po­kúšali za­biť. 31 Keď sa to do­zvedeli bratia, za­vied­li ho do Cézarey a po­slali do Tar­zu.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale keď o tom zvedeli bratia, za­vied­li ho dolu do Cezáree a vy­slali ho do Tar­zu.

Evanjelický

30 Keď sa bratia do­zvedeli o tom, od­vied­li ho do Cezarey a po­slali do Tar­zu.

Ekumenický

30 Rozp­rával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho po­kúšali za­biť.

Bible21

30 Když se to do­zvědě­li bratři, od­ve­dli ho do Cesa­re­je a po­sla­li do Tar­su.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček