EkumenickýSkutky9,29

Skutky 9:29

Skutky apoštolov

Po­tom žil s nimi v Jeruzaleme a ne­o­hrozene kázal v Pánovom mene.


Verš v kontexte

28 Ujal sa ho však Bar­nabáš, pri­viedol ho k apoštolom a vy­rozp­rával im, ako na ces­te uvidel Pána, poroz­prával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. 29 Po­tom žil s nimi v Jeruzaleme a ne­o­hrozene kázal v Pánovom mene. 30 Rozp­rával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho po­kúšali za­biť.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

29 A hovoril smele v mene Pána Ježiša a vravel a hádal sa s hel­lenis­tami, a oni sa po­kúšali za­biť ho.

Evanjelický

29 rozp­rával a hádal sa aj s Helenis­tami, a oni chys­tali sa ho za­biť.

Ekumenický

29 Po­tom žil s nimi v Jeruzaleme a ne­o­hrozene kázal v Pánovom mene.

Bible21

29 Hovořil a přel se také s pořečtěný­mi Ži­dy a ti mu za­ča­li ukládat o život.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček