EkumenickýSkutky9,28

Skutky 9:28

Skutky apoštolov

Ujal sa ho však Bar­nabáš, pri­viedol ho k apoštolom a vy­rozp­rával im, ako na ces­te uvidel Pána, poroz­prával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.


Verš v kontexte

27 Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že aj on je učeníkom. 28 Ujal sa ho však Bar­nabáš, pri­viedol ho k apoštolom a vy­rozp­rával im, ako na ces­te uvidel Pána, poroz­prával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. 29 Po­tom žil s nimi v Jeruzaleme a ne­o­hrozene kázal v Pánovom mene.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

28 A bol s nimi vchádzajúc a vy­chádzajúc, v Jeruzaleme.

Evanjelický

28 A pre­býval s nimi v Jeruzaleme, kázal ne­o­hrozene v mene Pánovom,

Ekumenický

28 Ujal sa ho však Bar­nabáš, pri­viedol ho k apoštolom a vy­rozp­rával im, ako na ces­te uvidel Pána, poroz­prával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.

Bible21

28 A tak s nimi zůstal v Je­ruzalémě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček