EkumenickýSkutky9,27

Skutky 9:27

Skutky apoštolov

Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že aj on je učeníkom.


Verš v kontexte

26 učeníci ho v noci vzali a spus­tili v koši dolu z hradieb. 27 Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že aj on je učeníkom. 28 Ujal sa ho však Bar­nabáš, pri­viedol ho k apoštolom a vy­rozp­rával im, ako na ces­te uvidel Pána, poroz­prával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale Bar­nabáš ho pojal a za­viedol k apoštolom a poroz­prával im, ako videl na ces­te Pána, a že s ním hovoril, a jako v Damašku smele hovoril v mene Ježišovom.

Evanjelický

27 Ujal sa ho však Bar­nabáš a uvedúc ho k apoštolom, roz­povedal im, ako na ces­te videl Pána a že hovoril s Ním, aj ako ne­o­hrozene kázal v Damas­ku v mene Ježišovom.

Ekumenický

27 Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že aj on je učeníkom.

Bible21

27 Barnabáš se ho však ujal. Přive­dl ho k apošto­lům a vy­právěl jim, jak Saul uvi­děl na cestě Pá­na a mlu­vil s ním a také jak v Da­mašku směle mlu­vil v Ježíšově jménu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček