EkumenickýSkutky9,26

Skutky 9:26

Skutky apoštolov

učeníci ho v noci vzali a spus­tili v koši dolu z hradieb.


Verš v kontexte

25 Šavol sa však o ich ú­kladoch do­zvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho moh­li usmr­tiť, 26 učeníci ho v noci vzali a spus­tili v koši dolu z hradieb. 27 Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že aj on je učeníkom.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 A keď prišiel Saul do Jeruzalema, po­kúšal sa pri­družiť sa učeníkom; ale sa ho báli všet­ci, pre­tože mu ne­verili, že by bol učeníkom.

Evanjelický

26 Keď prišiel do Jeruzalema, po­kúsil sa pri­pojiť k učeníkom, ale všet­ci sa ho báli, lebo ne­verili, že je učeník.

Ekumenický

26 učeníci ho v noci vzali a spus­tili v koši dolu z hradieb.

Bible21

26 Saul se tedy vrá­til do Je­ruzalé­ma. Pokoušel se připo­jit k učedníkům, ale všich­ni se ho bá­li. Ne­věři­li to­tiž, že je učedník.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček