EkumenickýSkutky9,25

Skutky 9:25

Skutky apoštolov

Šavol sa však o ich ú­kladoch do­zvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho moh­li usmr­tiť,


Verš v kontexte

24 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznies­li, že ho za­bijú. 25 Šavol sa však o ich ú­kladoch do­zvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho moh­li usmr­tiť, 26 učeníci ho v noci vzali a spus­tili v koši dolu z hradieb.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

25 Ale učeníci ho pojali vnoci a spus­tili cez múr spus­tiac ho po po­v­raze v pleten­ci.

Evanjelický

25 ale učeníci vzali ho v noci a spus­tili v koši dolu hrad­bami.

Ekumenický

25 Šavol sa však o ich ú­kladoch do­zvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho moh­li usmr­tiť,

Bible21

25 a tak ho učedníci v noci vza­li a spusti­li ho v koši přes hrad­bu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček