EkumenickýSkutky9,24

Skutky 9:24

Skutky apoštolov

Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznies­li, že ho za­bijú.


Verš v kontexte

23 No Šavol pôsobil čoraz moc­nejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku do­kazovaním, že Ježiš je Mesiáš. 24 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznies­li, že ho za­bijú. 25 Šavol sa však o ich ú­kladoch do­zvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho moh­li usmr­tiť,

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale Saul zvedel o ich ú­klade. A strieh­li aj brány vod­ne i vnoci, aby ho za­bili.

Evanjelický

24 Saul sa však do­zvedel o ich ú­klade. Aj brány strážili vo dne-v noci, aby ho za­bili,

Ekumenický

24 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznies­li, že ho za­bijú.

Bible21

24 Saul se ale o je­jich úkla­dech do­zvěděl. Brá­ny byly hlídá­ny dnem i no­cí, pro­tože ho chtě­li za­bít,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček