EkumenickýSkutky9,2

Skutky 9:2

Skutky apoštolov

a vy­žiadal si od neho lis­ty pre synagógy v Damasku, aby mohol vy­hľadať mužov i ženy, stúpen­cov tej ces­ty, a pri­viesť ich v putách do Jeruzalema.


Verš v kontexte

1 Šavol sa ešte stále vy­hrážal Pánovým učeníkom a dych­til po ich vy­vraždení. Prišiel k veľkňazovi 2 a vy­žiadal si od neho lis­ty pre synagógy v Damasku, aby mohol vy­hľadať mužov i ženy, stúpen­cov tej ces­ty, a pri­viesť ich v putách do Jeruzalema. 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svet­lo z neba.

späť na Skutky, 9

Príbuzné preklady Roháček

2 a vy­žiadal si od neho lis­ty do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jest­li by tam našiel nie­ktorých mužov alebo ženy tej ces­ty, do­viedol ich sviazaných do Jeruzalema.

Evanjelický

2 a vy­žiadal si od neho lis­ty na synagógy v Damas­ku, aby prív­ržen­cov toho učenia, ak tam nie­ktorých náj­de, po­viazaných pri­viedol do Jeruzalema, mužov aj ženy.

Ekumenický

2 a vy­žiadal si od neho lis­ty pre synagógy v Damasku, aby mohol vy­hľadať mužov i ženy, stúpen­cov tej ces­ty, a pri­viesť ich v putách do Jeruzalema.

Bible21

2 a vy­žádal si od něj lis­ty pro syna­go­gy v Da­mašku, aby tam mohl vy­hledat přívržen­ce té Ces­ty – jak muže, tak že­ny – a přivést je v pou­tech do Je­ruzalé­ma.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček