EkumenickýSkutky5,11

Skutky 5:11

Skutky apoštolov

Celej cir­kvi a všet­kých, čo o tom počuli, zmoc­nil sa veľký strach.


Verš v kontexte

10 V tej chvíli pad­la k jeho nohám a vy­dých­la. Keď mláden­ci vošli dnu, našli ju mŕt­vu, vy­nies­li ju a po­chovali k jej mužovi. 11 Celej cir­kvi a všet­kých, čo o tom počuli, zmoc­nil sa veľký strach. 12 Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zá­zrakov. Všet­ci sa svor­ne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí.

späť na Skutky, 5

Príbuzné preklady Roháček

11 A prišla veliká bázeň na celú cir­kev a na všet­kých, ktorí to počuli.

Evanjelický

11 Ale na celý cir­kev­ný zbor a na všet­kých, čo počuli o tom, prišla veľká bázeň.

Ekumenický

11 Celej cir­kvi a všet­kých, čo o tom počuli, zmoc­nil sa veľký strach.

Bible21

11 Na ce­lou církev i na všech­ny, kdo to slyše­li, teh­dy padla ve­liká bázeň.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček