EkumenickýSkutky3,1

Skutky 3:1

Skutky apoštolov

Peter a Ján vy­stupovali o deviatej hodine na mod­lit­bu do chrámu.


Verš v kontexte

1 Peter a Ján vy­stupovali o deviatej hodine na mod­lit­bu do chrámu. 2 Práve prinášali is­tého muža od narodenia chromého; den­ne ho klád­li k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krás­na, aby si pýtal al­mužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. 3 Keď videl vstupovať Pet­ra a Jána do chrámu, prosil si od nich al­mužnu.

späť na Skutky, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 A Peter a Ján išli spolu hore do chrámu na mod­liteb­nú hodinu, deviatu.

Evanjelický

1 V mod­liteb­nú hodinu o tretej popolud­ní vy­stupovali Peter a Ján do chrámu.

Ekumenický

1 Peter a Ján vy­stupovali o deviatej hodine na mod­lit­bu do chrámu.

Bible21

1 Petr a Jan se jednou ve tři ho­di­ny šli účastnit odpo­ledních mod­li­teb v chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček