EkumenickýSkutky28,24

Skutky 28:24

Skutky apoštolov

Tomu, čo hovoril, nie­ktorí uverili, iní však ne­verili.


Verš v kontexte

23 Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu ta, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vy­svetľoval a vy­dával svedec­tvo o Božom kráľov­stve a pre­sviedčal ich o Ježišovi dôkaz­mi z Mojžišovho zákona a Prorokov. 24 Tomu, čo hovoril, nie­ktorí uverili, iní však ne­verili. 25 Keďže neboli jed­nomyseľní, roz­išli sa, keď Pavol po­vedal tieto slová: Duch Svätý dob­re po­vedal vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša:

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

24 A jed­ni verili tomu, čo hovoril, druhí ne­verili.

Evanjelický

24 Nie­ktorí uverili jeho rečiam, iní však ne­verili.

Ekumenický

24 Tomu, čo hovoril, nie­ktorí uverili, iní však ne­verili.

Bible21

24 Něk­teří se jeho slovy dali přesvědčit, ale jiní ne­věři­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček