EkumenickýSkutky28,20

Skutky 28:20

Skutky apoštolov

Pre­to som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a po­zhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Iz­raela.


Verš v kontexte

19 No Židia sa proti tomu po­stavili, a tak som bol donútený od­volať sa k cisárovi, ale nie pre­to, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. 20 Pre­to som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a po­zhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Iz­raela. 21 No oni mu po­vedali: My sme o tebe nedos­tali z Judska nijaký list ani sem ne­prišiel ni­kto z bratov, ktorý by o tebe po­vedal niečo zlé.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

20 A tak pre tú príčinu som vás po­volal, aby som vás videl a po­shováral sa s vami. Lebo pre nádej Iz­raelovu som po­viazaný touto reťazou.

Evanjelický

20 Pre­to som vás teda zvolal, aby som vás videl a po­hovoril si s vami; lebo pre nádej Iz­raelovu nosím tieto reťaze.

Ekumenický

20 Pre­to som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a po­zhováral. Veď túto reťaz nosím pre nádej Iz­raela.

Bible21

20 Po­zval jsem vás te­dy, abychom se po­zna­li a pro­mlu­vi­li spo­lu, ne­boť jsem tím­to řetězem spoután kvů­li na­dě­ji Izraele.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček