EkumenickýSkutky2,5

Skutky 2:5

Skutky apoštolov

V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všet­kých národov pod nebom.


Verš v kontexte

4 Všet­kých na­pl­nil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazyk­mi, ako im Duch dával hovoriť. 5 V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všet­kých národov pod nebom. 6 Keď za­znel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlast­nou rečou.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia, zo všet­kých národov, ktoré sú pod nebom.

Evanjelický

5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všet­kých národov pod nebom.

Ekumenický

5 V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všet­kých národov pod nebom.

Bible21

5 V Je­ruzalémě teh­dy po­býva­li zbožní Ži­dé z každého národa na světě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček