EkumenickýSkutky2,24

Skutky 2:24

Skutky apoštolov

Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smr­ti, lebo ho ne­moh­la držať vo svojej moci.


Verš v kontexte

23 A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smr­ti, lebo ho ne­moh­la držať vo svojej moci. 25 Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pre­tože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

24 ktorého Bôh vzkriesil opros­tiac boles­tí smr­ti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.

Evanjelický

24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil boles­tí smr­ti, ako ani ne­mohol zo­stať v jej moci.

Ekumenický

24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smr­ti, lebo ho ne­moh­la držať vo svojej moci.

Bible21

24 Bůh jej ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, pro­tože ne­mohl zůstat v její mo­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček