EkumenickýSkutky2,23

Skutky 2:23

Skutky apoštolov

A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili.


Verš v kontexte

22 Muži Iz­raela, počuj­te tieto slová: Ježiša Nazaret­ského Boh medzi vami po­tvr­dil moc­nými čin­mi, div­mi a znameniami, ktoré upro­stred vás, ako sami viete, vy­konal Boh skr­ze neho. 23 A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smr­ti, lebo ho ne­moh­la držať vo svojej moci.

späť na Skutky, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 toho určenou radou a pred­zvedením Božím vy­daného ste vzali a rukou bez­božných pri­päli na kríž a za­vraždili,

Evanjelický

23 Toho, ktorého uložená rada a pred­vídavá múd­rosť Božia vy­dala, ste vy za­mor­dovali, takže ste Ho rukám zločin­cov dali pri­biť na kríž.

Ekumenický

23 A toh­to muža, vy­daného na zá­klade určeného Božieho zámeru a pred­vídania, ste rukou zločin­cov pri­bili na kríž a za­bili.

Bible21

23 Když vám ho Bůh pod­le své jis­té vůle a pro­zřetelnosti vy­dal, ukřižova­li jste ho ruka­ma bezbožníků.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček