EkumenickýSkutky18,8

Skutky 18:8

Skutky apoštolov

No pred­stavený synagógy Kris­pus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krs­tiť.


Verš v kontexte

7 Od­išiel teda od nich a vošiel do domu človeka menom Títus Jus­tus, ktorý uc­tieval Boha a jeho dom sa na­chádzal v tesnom sused­stve synagógy. 8 No pred­stavený synagógy Kris­pus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krs­tiť. 9 V noci však Pán vo videní po­vedal Pav­lovi: Len sa neboj, ne­mlč, ale rozp­rávaj!

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 A Kris­pus, pred­stavený synagógy, uveril Pánovi s celým svojím domom, i mnohí z Korinťanov počúvajúc verili a dávali sa po­krs­tiť.

Evanjelický

8 Pred­stavený synagógy Kris­pos však uveril Pánovi s celým svojím domom, aj spomedzi Korinťanov mnohí, ktorí počúvali, uverili a dali sa po­krs­tiť.

Ekumenický

8 No pred­stavený synagógy Kris­pus spolu s celým svojím domom uveril v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krs­tiť.

Bible21

8 Kri­spus, před­sta­vený syna­go­gy, pak s ce­lou svou do­mácností uvěřil Pánu. Stejně tak mno­zí Ko­rinťané, kteří na­s­lou­cha­li Pav­lovi, uvěři­li a dali se pokřtít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček