EkumenickýSkutky18,28

Skutky 18:28

Skutky apoštolov

Ráz­ne totiž vy­vracal tvr­denie Židov, verej­ne do­kazujúc po­mocou Písem, že Ježiš je Mesiáš.


Verš v kontexte

26 Začal smelo hovoriť aj v synagóge. Keď ho počuli Pri­scil­la a Ak­vila, ujali sa ho a ešte dô­klad­nejšie ho po­učili o Božej ces­te. 27 Keďže Apol­lo chcel prej­sť do Acháj­ska, bratia ho po­vzbudili a na­písali učeníkom, aby ho prijali. Keď ta prišiel, veľmi po­mohol tým, čo vďaka milos­ti uverili. 28 Ráz­ne totiž vy­vracal tvr­denie Židov, verej­ne do­kazujúc po­mocou Písem, že Ježiš je Mesiáš.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

28 lebo pád­ne usviedčal Židov, verej­ne, a po­ukazoval pís­mami, že Kris­tus je Ježiš.

Evanjelický

28 lebo ú­pl­ne vy­vrátil tvr­denie Židov, verej­ne do­kazujúc z Písem, že Ježiš je Kris­tus.

Ekumenický

28 Ráz­ne totiž vy­vracal tvr­denie Židov, verej­ne do­kazujúc po­mocou Písem, že Ježiš je Mesiáš.

Bible21

28 Mo­cně to­tiž pře­konával Ži­dy, když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček