EkumenickýSkutky18,13

Skutky 18:13

Skutky apoštolov

s tvrdením: Ten­to človek navádza ľudí, aby uc­tievali Boha v rozpore so zákonom.


Verš v kontexte

12 Keď bol Gal­lio prokon­zulom v Achájsku, Židia jed­nomyseľne po­vs­tali proti Pav­lovi a pred­vied­li ho pred súd­nu stolicu 13 s tvrdením: Ten­to človek navádza ľudí, aby uc­tievali Boha v rozpore so zákonom. 14 Pavol sa už-už chys­tal ot­voriť ús­ta, no Gal­lio po­vedal Židom: Židia! Keby išlo o nejakú kriv­du alebo zločin, vy­počul by som vás tr­pez­livo, ako sa pat­rí.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 a hovorili: ten­to navádza ľudí, aby ctili Boha spôsobom, k­torý sa protizákonu.

Evanjelický

13 a žalovali na neho: Ten­to zvádza ľudí ctiť Boha proti zákonu.

Ekumenický

13 s tvrdením: Ten­to človek navádza ľudí, aby uc­tievali Boha v rozpore so zákonom.

Bible21

13 s žalo­bou: „­Ten­to muž navádí li­di, aby cti­li Boha v roz­po­ru se Zákonem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček