EkumenickýSkutky18,10

Skutky 18:10

Skutky apoštolov

Veď ja som s tebou, tu ni­kto na teba ne­siah­ne, aby ti ub­lížil, pre­tože v tomto mes­te mám veľa ľudu.


Verš v kontexte

9 V noci však Pán vo videní po­vedal Pav­lovi: Len sa neboj, ne­mlč, ale rozp­rávaj! 10 Veď ja som s tebou, tu ni­kto na teba ne­siah­ne, aby ti ub­lížil, pre­tože v tomto mes­te mám veľa ľudu. 11 Usadil sa tam teda na rok a šesť mesiacov a kázal im Božie slovo.

späť na Skutky, 18

Príbuzné preklady Roháček

10 lebo ja som s tebou, a ni­kto ne­siah­ne na teba, aby ti zle urobil, pre­tože mám mnoho ľudu v tom­to mes­te.

Evanjelický

10 pre­tože ja som s tebou, a ni­kto ne­siah­ne na teba, aby ti ub­lížil; mám zais­te mnoho ľudu v tom­to mes­te.

Ekumenický

10 Veď ja som s tebou, tu ni­kto na teba ne­siah­ne, aby ti ub­lížil, pre­tože v tomto mes­te mám veľa ľudu.

Bible21

10 Já jsem s te­bou a nikdo se tě ani ne­do­tkne, aby ti ublížil. Mno­zí v tom­to městě to­tiž patří mně.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček