EkumenickýSkutky15,6

Skutky 15:6

Skutky apoštolov

Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali.


Verš v kontexte

5 Nie­ktorí zo skupiny farizejov, ktorí uverili, hovorili: Treba ich ob­rezať a pri­kázať im, aby za­chovávali Mojžišov zákon. 6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali. 7 Keď sa strh­la veľká hád­ka, Peter vstal a po­vedal im: Muži, bratia! Vy viete, že od pradáv­na si ma Boh spomedzi vás vy­volil, aby z mojich úst počuli po­hania slovo evan­jelia a uverili.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

6 Vtedy sa sišli apoštolovia a starší, aby videli a uvážili o tej veci.

Evanjelický

6 Nato zišli sa apoštolovia a starší, aby uvažovali o tom.

Ekumenický

6 Apoštoli a starší sa teda zišli, aby túto otáz­ku pre­skúmali.

Bible21

6 Apošto­lové a starší se tedy seš­li, aby tu věc zváži­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček