EkumenickýSkutky15,40

Skutky 15:40

Skutky apoštolov

Chodil po Sýrii a Cilícii a po­silňoval cir­kvi.


Verš v kontexte

38 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus, 39 Pavol si zasa vy­bral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milos­ti a tak sa vy­dal na ces­tu. 40 Chodil po Sýrii a Cilícii a po­silňoval cir­kvi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

40 a Pavel si zvolil k sebe Sílasa a od­išiel tiež poručený súc od bratov milos­ti Pánovej a chodil po Sýrii a Cilícii a upevňoval sbory.

Evanjelický

40 Pavel si však pri­bral Síla a porúčaný brat­mi milos­ti Pánovej od­išiel,

Ekumenický

40 Chodil po Sýrii a Cilícii a po­silňoval cir­kvi.

Bible21

40 kdežto Pavel si vy­bral Si­la­se, a když ho bratři svěři­li Boží mi­losti, vy­dal se na ces­tu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček