EkumenickýSkutky15,38

Skutky 15:38

Skutky apoštolov

Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus,


Verš v kontexte

37 ale Pavol usúdil, že ne­treba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opus­til a nešiel pracovať ved­no s nimi. 38 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus, 39 Pavol si zasa vy­bral Sílasa. Bratia ho zverili do Pánovej milos­ti a tak sa vy­dal na ces­tu.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

38 Ale Pavel uznával za správ­ne ne­pojímať so sebou toho, ktorý od­išiel od nich z Pam­fýlie a ne­išiel s nimi k dielu.

Evanjelický

38 Ale Pavel nás­tojil, aby ho neb­ral, pre­tože sa v Pam­fýlii od­lúčil od nich a nešiel pracovať s nimi.

Ekumenický

38 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus,

Bible21

38 ale Pav­lovi se to ne­z­dálo, pro­tože je v Pamfy­lii opustil a nešel s nimi do dí­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček