EkumenickýSkutky15,37

Skutky 15:37

Skutky apoštolov

ale Pavol usúdil, že ne­treba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opus­til a nešiel pracovať ved­no s nimi.


Verš v kontexte

36 Bar­nabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek, 37 ale Pavol usúdil, že ne­treba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opus­til a nešiel pracovať ved­no s nimi. 38 Došlo medzi nimi k ostrému sporu, a tak sa roz­išli. Bar­nabáš si vzal Mar­ka a od­plavil sa na Cyp­rus,

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

37 A Bar­nabáš radil, aby pojali so sebou i Jána, zvaného Mar­ka.

Evanjelický

37 Bar­nabáš chcel vziať aj Jána, prímenom Mar­ka.

Ekumenický

37 ale Pavol usúdil, že ne­treba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opus­til a nešiel pracovať ved­no s nimi.

Bible21

37 Barnabáš chtěl, aby s se­bou vza­li i Jana Marka,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček