EkumenickýSkutky15,36

Skutky 15:36

Skutky apoštolov

Bar­nabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek,


Verš v kontexte

35 Po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavol Bar­nabášovi: Vráťme sa a ponavštevuj­me bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všet­kých tých mes­tách, kde sme hlásali Pánovo slovo. 36 Bar­nabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek, 37 ale Pavol usúdil, že ne­treba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opus­til a nešiel pracovať ved­no s nimi.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

36 A po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavel Bar­nabášovi: Nože sa vráťme a ponavštevuj­me svojich bratov po všet­kých mes­tách, v ktorých sme zves­tovali slovo Pánovo, a vidzme, jako sa majú.

Evanjelický

36 O nie­koľko dní po­vedal Pavel Bar­nabášovi: Vráťme sa a po všet­kých mes­tách, v ktorých sme zves­tovali slovo Pánovo, ponavštevujeme bratov, ako sa majú.

Ekumenický

36 Bar­nabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek,

Bible21

36 Po nějaké době Pavel ře­kl Barnabášovi: „Po­jď­me se vrá­tit a navštívit naše bra­t­ry ve všech měs­tech, kde jsme káza­li Pánovo slovo, ať zjis­tí­me, jak se mají.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček