EkumenickýSkutky15,34

Skutky 15:34

Skutky apoštolov

No Pavol a Bar­nabáš os­tali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo.


Verš v kontexte

33 Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali. 34 No Pavol a Bar­nabáš os­tali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. 35 Po nie­koľkých dňoch po­vedal Pavol Bar­nabášovi: Vráťme sa a ponavštevuj­me bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všet­kých tých mes­tách, kde sme hlásali Pánovo slovo.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

34 Ale Sílasovi sa videlo za dob­ré zo­stať tu.

Evanjelický

34 [Ale Sílas sa roz­hodol zo­stať.]

Ekumenický

34 No Pavol a Bar­nabáš os­tali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček