EkumenickýSkutky15,28

Skutky 15:28

Skutky apoštolov

Lebo Duch Svätý a my sme roz­hod­li, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno ok­rem toh­to, ne­vy­hnut­ného:


Verš v kontexte

27 Vy­slali sme pre­to Júdu a Sílasa, ktorí vám to is­té vy­svet­lia úst­ne. 28 Lebo Duch Svätý a my sme roz­hod­li, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno ok­rem toh­to, ne­vy­hnut­ného: 29 Zdržiavať sa mäsa obetovaného mod­lám, kr­vi, udusených zvierat a smils­tva. Ak sa toh­to budete chrániť, budete konať správ­ne. Buďte zdraví!

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

28 Lebo za dob­ré sa videlo Svätému Duchu i nám ne­uvaľovať na vás viacej nijakého bremena krome toho ne­vy­hnuteľne po­treb­ného:

Evanjelický

28 Duch Svätý a my sme sa roz­hod­li ne­u­kladať vám nijaké iné bremeno ok­rem tých­to ne­vy­hnut­ných vecí:

Ekumenický

28 Lebo Duch Svätý a my sme roz­hod­li, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno ok­rem toh­to, ne­vy­hnut­ného:

Bible21

28 Shod­li jsme se s Du­chem svatým, že na vás ne­bu­de­me vkládat žádné další bře­meno kro­mě těch­to ne­zbytných věcí:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček