EkumenickýSkutky15,27

Skutky 15:27

Skutky apoštolov

Vy­slali sme pre­to Júdu a Sílasa, ktorí vám to is­té vy­svet­lia úst­ne.


Verš v kontexte

26 s ľuďmi, ktorí vy­dali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta. 27 Vy­slali sme pre­to Júdu a Sílasa, ktorí vám to is­té vy­svet­lia úst­ne. 28 Lebo Duch Svätý a my sme roz­hod­li, že na vás nebudeme klásť nijaké iné bremeno ok­rem toh­to, ne­vy­hnut­ného:

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

27 Po­slali sme tedy Júdu a Sílasa, ktorí aj sami úst­ne po­vedia to is­té.

Evanjelický

27 Po­slali sme teda Júdu a Síla, a oni vám aj úst­ne oznámia to is­té.

Ekumenický

27 Vy­slali sme pre­to Júdu a Sílasa, ktorí vám to is­té vy­svet­lia úst­ne.

Bible21

27 Po­sílá­me k vám Judu a Si­la­se, kteří vám to vše ústně po­tvrdí:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček