EkumenickýSkutky15,26

Skutky 15:26

Skutky apoštolov

s ľuďmi, ktorí vy­dali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

25 jed­nomyseľne sme sa roz­hod­li, že vy­berieme mužov a pošleme ich k vám s našimi milovanými — Bar­nabášom a Pav­lom, 26 s ľuďmi, ktorí vy­dali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta. 27 Vy­slali sme pre­to Júdu a Sílasa, ktorí vám to is­té vy­svet­lia úst­ne.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

26 s ľuďmi to, ktorí vy­dali svoje životy za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Evanjelický

26 s mužmi, ktorí životy na­sadili pre meno nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

26 s ľuďmi, ktorí vy­dali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

26 kteří pro jméno naše­ho Pá­na Ježíše Krista na­sa­di­li své živo­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček