EkumenickýSkutky1,8

Skutky 1:8

Skutky apoštolov

Teraz však na vás zo­stúpi Svätý Duch, vy do­stanete jeho moc a budete mi sved­kami v Jeruzaleme, v celom Jud­sku i Samárii, až po kraj zeme.


Verš v kontexte

7 On im od­povedal: Nie je vašou vecou po­znať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. 8 Teraz však na vás zo­stúpi Svätý Duch, vy do­stanete jeho moc a budete mi sved­kami v Jeruzaleme, v celom Jud­sku i Samárii, až po kraj zeme. 9 Po tých­to slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal ob­lak z dohľadu.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 ale prij­mete moc Svätého Ducha, ktorý prij­de na vás, a budete mi sved­kami i v Jeruzaleme i po celom Jud­sku i v Samárii a tak až do po­sled­nej končiny zeme.

Evanjelický

8 ale prij­mite moc Ducha Svätého, ktorý zo­stúpi na vás, a budete mi sved­kami aj v Jeruzaleme, aj po celom Jud­sku, aj v Samárii a až do po­sled­ných končín zeme.

Ekumenický

8 Teraz však na vás zo­stúpi Svätý Duch, vy do­stanete jeho moc a budete mi sved­kami v Jeruzaleme, v celom Jud­sku i Samárii, až po kraj zeme.

Bible21

8 Při­jmete ale moc Du­cha svatého při­cházejícího na vás a bu­dete mý­mi svědky v Je­ruzalémě, v ce­lém Jud­s­ku, v Sa­maří a až na ko­nec světa.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček