EkumenickýSkutky1,24

Skutky 1:24

Skutky apoštolov

Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil,


Verš v kontexte

23 A tak pred­stavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Bar­sabáš a mal prímenie Jus­tus, a Mateja. 24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil, 25 aby zau­jal mies­to v tejto apoštol­skej službe, ktorú Judáš opus­til, aby od­išiel na svoje mies­to.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­mod­liac sa po­vedali: Ty, Pane, ktorý znáš srd­cia všet­kých ľudí, ukáž, prosíme, z tých­to dvoch toho jedného, ktorého si si vy­volil,

Evanjelický

24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ktorý po­znáš srd­cia všet­kých, Ty nám ukáž, ktorého si si vy­volil z tých­to dvoch,

Ekumenický

24 Po­tom sa mod­lili tak­to: Pane, ty po­znáš srd­cia všet­kých ľudí. Ukáž nám, ktorého z týchto dvoch si si vy­volil,

Bible21

24 Po­tom se mod­li­li: „­Ty, Pane, znáš srd­ce všech li­dí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vy­vo­lil,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček