EkumenickýSkutky1,11

Skutky 1:11

Skutky apoštolov

a po­vedali: Muži galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli od­chádzať do neba.


Verš v kontexte

10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako od­chádza, zrazu pri nich za­stali dvaja muži v bielom rúchu 11 a po­vedali: Muži galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli od­chádzať do neba. 12 Po­tom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu, ktorý sa volá Olivový a je blíz­ko Jeruzalema, vzdialený toľko, koľko je do­volené prej­sť v sobotu.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 ktorí aj po­vedali: Galilej­skí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prij­de tak, ako ste ho videli ísť do neba.

Evanjelický

11 hovoriac: Mužovia galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli od­chádzať do neba.

Ekumenický

11 a po­vedali: Muži galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli od­chádzať do neba.

Bible21

11 a řek­li jim: „Co tu sto­jí­te a hledí­te k ne­bi, Ga­li­lej­ci? Ten­to Ježíš, který od vás byl vzat do ne­be, se vrátí právě tak, jak jste ho vi­dě­li odcházet.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček