EkumenickýSkutky1,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Skutky 1:10

Skutky apoštolov

A kým uprene hľadeli k nebu, ako od­chádza, zrazu pri nich za­stali dvaja muži v bielom rúchu


Verš v kontexte

9 Po tých­to slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im ho vzal ob­lak z dohľadu. 10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako od­chádza, zrazu pri nich za­stali dvaja muži v bielom rúchu 11 a po­vedali: Muži galilej­skí, čo stojíte a hľadíte do neba? Ten­to Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli od­chádzať do neba.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A jako v tom, čo od­chádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa po­stavili vedľa nich v bielom rúchu,

Evanjelický

10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď od­chádzal, aj­hľa, dvaja mužovia v bielom rúchu po­stavili sa vedľa nich

Ekumenický

10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako od­chádza, zrazu pri nich za­stali dvaja muži v bielom rúchu

Bible21

10 Za­tím­co se upřeně díva­li, jak od­chází do ne­be, hle, přistou­pi­li k nim dva muži v bílém rou­chu

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček