EkumenickýSkutky1,1

Skutky 1:1

Skutky apoštolov

Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku


Verš v kontexte

1 Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku 2 až do dňa, keď bol vzatý do neba. Pred­tým dal pro­stred­níc­tvom Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vy­volil. 3 Po svojom utr­pení sa im štyrid­sať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľov­stve, aby tak mnohými spôsob­mi do­kázal, že žije.

späť na Skutky, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pr­vú knihu som na­písal, Te­ofíle, o všet­kom, čo za­počal Ježiš činiť a učiť,

Evanjelický

1 Pr­vú knihu, Te­ofil, na­písal som o všet­kom, čo Ježiš činil a učil od počiat­ku

Ekumenický

1 Milý Te­ofil, v prvej knihe som na­písal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiat­ku

Bible21

1 První kni­hu jsem sepsal, drahý Te­ofi­le, o všem, co Ježíš za­čal dělat a učit

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček