EkumenickýRút3,9

Rút 3:9

Spýtal sa: Kto si? Ona od­povedala: Som Rút, tvoja služob­nica. Rozp­res­tri na svoju služob­nicu okraj svoj­ho plášťa; ako príbuz­ný máš pred­sa výkup­né právo.


Verš v kontexte

8 Okolo pol­noci sa muž pre­budil a keď sa roz­hliadol, videl, že mu pri nohách leží žena. 9 Spýtal sa: Kto si? Ona od­povedala: Som Rút, tvoja služob­nica. Rozp­res­tri na svoju služob­nicu okraj svoj­ho plášťa; ako príbuz­ný máš pred­sa výkup­né právo. 10 On jej po­vedal: Dcéra moja, nech ťa požeh­ná Hos­podin! Touto ver­nosťou si pre­výšila svoju počiatočnú ver­nosť, lebo si nechodila ani za chudob­nými, ani za bohatými mláden­cami.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 A riekol: Kto si ty? A ona povedala: Som Ruť, tvoja diev­ka. Rozp­res­tri krýd­lo svojho plášťa na svoju diev­ku, lebo si výkup­ník.

Evanjelický

9 Spýtal sa: Kto si? Od­povedala: Som Rút, tvoja služob­nica. Rozo­stri okraj svoj­ho plášťa na svoju služob­nicu, lebo si od­kupujúci príbuz­ný.

Ekumenický

9 Spýtal sa: Kto si? Ona od­povedala: Som Rút, tvoja služob­nica. Rozp­res­tri na svoju služob­nicu okraj svoj­ho plášťa; ako príbuz­ný máš pred­sa výkup­né právo.

Bible21

9 „Kdo jsi?“ ze­ptal se. „Tvá služebnice Rút,“ od­po­vědě­la. „Přikryj svou služebnici křídlem svého pláště, vž­dyť jsi náš příbuzný.“

EkumenickýRút3,9

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček