EkumenickýRút3,8

Rút 3:8

Okolo pol­noci sa muž pre­budil a keď sa roz­hliadol, videl, že mu pri nohách leží žena.


Verš v kontexte

7 Keď sa Bóaz najedol a na­pil, šiel si v dobrej nálade ľah­núť na okraj hŕby obilia, Rút sa nebadane pri­blížila, od­hr­nula rúcho z jeho nôh a ľah­la si. 8 Okolo pol­noci sa muž pre­budil a keď sa roz­hliadol, videl, že mu pri nohách leží žena. 9 Spýtal sa: Kto si? Ona od­povedala: Som Rút, tvoja služob­nica. Rozp­res­tri na svoju služob­nicu okraj svoj­ho plášťa; ako príbuz­ný máš pred­sa výkup­né právo.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

8 A stalo sa o pol­noci, že sa preľakol muž a pri­hnul sa, aby videl, a hľa, nejaká žena ležala pri jeho nohách.

Evanjelický

8 Okolo pol­noci sa ten muž str­hol, a keď sa na­hol, hľa: pri jeho nohách ležala žena.

Ekumenický

8 Okolo pol­noci sa muž pre­budil a keď sa roz­hliadol, videl, že mu pri nohách leží žena.

Bible21

8 Upro­střed noci pak se­bou ten muž tr­hl, pře­va­lil se – a hle, po boku mu leží že­na!

EkumenickýRút3,8

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček