EkumenickýRút3,7

Rút 3:7

Keď sa Bóaz najedol a na­pil, šiel si v dobrej nálade ľah­núť na okraj hŕby obilia, Rút sa nebadane pri­blížila, od­hr­nula rúcho z jeho nôh a ľah­la si.


Verš v kontexte

6 Po­tom zišla na hum­no a vy­konala všet­ko, čo jej kázala svok­ra. 7 Keď sa Bóaz najedol a na­pil, šiel si v dobrej nálade ľah­núť na okraj hŕby obilia, Rút sa nebadane pri­blížila, od­hr­nula rúcho z jeho nôh a ľah­la si. 8 Okolo pol­noci sa muž pre­budil a keď sa roz­hliadol, videl, že mu pri nohách leží žena.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

7 Keď sa tedy najedol Boaz a na­pil, a keď sa roz­veselilo jeho srd­ce, prišiel, aby si ľahol pri kon­ci stohu. A prišla aj ona potichu a od­kryjúc mies­to pri jeho nohách ľah­la si.

Evanjelický

7 Keď sa Bóaz najedol a na­pil - bol v dob­rej nálade a šiel si ľah­núť na kraj hŕby obilia - tíško prišla, od­kryla pri­krýv­ku na jeho nohách a ľah­la si.

Ekumenický

7 Keď sa Bóaz najedol a na­pil, šiel si v dobrej nálade ľah­núť na okraj hŕby obilia, Rút sa nebadane pri­blížila, od­hr­nula rúcho z jeho nôh a ľah­la si.

Bible21

7 Boáz po­jedl, na­pil se a v dob­ré náladě si šel leh­nout na kraj sto­hu. Teh­dy se přikradla, odkry­la plášť po jeho boku a uleh­la.

EkumenickýRút3,7

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček