EkumenickýRút3,5

Rút 3:5

Rút jej od­povedala: Urobím všet­ko, čo vravíš.


Verš v kontexte

4 Keď si ľah­ne a zis­tíš, kde leží, prídeš, od­hr­nieš mu z nôh pri­krýv­ku a ľah­neš si. On ti po­tom po­vie, čo máš urobiť. 5 Rút jej od­povedala: Urobím všet­ko, čo vravíš. 6 Po­tom zišla na hum­no a vy­konala všet­ko, čo jej kázala svok­ra.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A ona jej po­vedala: Urobím všet­ko, čo si mi riek­la.

Evanjelický

5 Od­povedala jej: Urobím všet­ko, čo mi hovoríš.

Ekumenický

5 Rút jej od­povedala: Urobím všet­ko, čo vravíš.

Bible21

5 „Udělám všech­no, co mi říkáš,“ od­po­vědě­la Rút.

EkumenickýRút3,5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček