EkumenickýRút3,4

Rút 3:4

Keď si ľah­ne a zis­tíš, kde leží, prídeš, od­hr­nieš mu z nôh pri­krýv­ku a ľah­neš si. On ti po­tom po­vie, čo máš urobiť.


Verš v kontexte

3 Umy sa, navoňaj sa, ob­leč si rúcho a zíď na hum­no! Tomu mužovi sa však nedaj po­znať, kým ne­pres­tane jesť a piť. 4 Keď si ľah­ne a zis­tíš, kde leží, prídeš, od­hr­nieš mu z nôh pri­krýv­ku a ľah­neš si. On ti po­tom po­vie, čo máš urobiť. 5 Rút jej od­povedala: Urobím všet­ko, čo vravíš.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 Až keď si už ľah­ne, a budeš vedieť o mies­te, na ktorom bude ležať, prij­deš a od­kryješ mies­to pri jeho nohách a ľah­neš si, a on ti po­vie, čo máš robiť.

Evanjelický

4 Keď si ľah­ne, všim­ni si to mies­to, na ktoré si ľah­ne; po­tom príď, od­kry pri­krýv­ku na jeho nohách a ľah­ni si. On ti po­tom po­vie, čo máš robiť.

Ekumenický

4 Keď si ľah­ne a zis­tíš, kde leží, prídeš, od­hr­nieš mu z nôh pri­krýv­ku a ľah­neš si. On ti po­tom po­vie, čo máš urobiť.

Bible21

4 Až si půjde leh­nout, všimni si, kde leží. Po­tom jdi, odkryj plášť po jeho boku a uleh­ni. On ti pak po­ví, co máš dělat.“

EkumenickýRút3,4

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček