EkumenickýRút3,2

Rút 3:2

Či Bóaz, s ktorého diev­kami si bola, nie je náš príbuz­ný? Dnes v noci bude na hum­ne pre­vievať jačmeň.


Verš v kontexte

1 Svok­ra Noémi jej po­tom po­vedala: Dcéra moja, ne­mala by som ti po­hľadať nejaký príbytok, aby ti bolo dob­re? 2 Či Bóaz, s ktorého diev­kami si bola, nie je náš príbuz­ný? Dnes v noci bude na hum­ne pre­vievať jačmeň. 3 Umy sa, navoňaj sa, ob­leč si rúcho a zíď na hum­no! Tomu mužovi sa však nedaj po­znať, kým ne­pres­tane jesť a piť.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 A tak teraz či nie je Boaz naším známym príbuzným, s ktorého diev­kami si bola? Hľa, veje jačmeň na hum­ne tej­to noci.

Evanjelický

2 Veď Bóaz, s ktorého diev­kami si bola, je náš známy. Aj­hľa, tej­to noci pre­vieva jačmeň na hum­ne.

Ekumenický

2 Či Bóaz, s ktorého diev­kami si bola, nie je náš príbuz­ný? Dnes v noci bude na hum­ne pre­vievať jačmeň.

Bible21

2 Víš, že Boáz, s je­hož děveč­ka­mi jsi pracova­la, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječ­men.

EkumenickýRút3,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček