EkumenickýRút3,18

Rút 3:18

Noémi jej po­vedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedoz­vieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať po­koj, kým to ešte dnes nedokončí.


Verš v kontexte

16 Keď Rút prišla k svokre, tá sa jej spýtala: Ako sa ti vodilo, dcéra moja? Ona jej po­vedala všet­ko, čo pre ňu ten muž urobil, 17 a do­dala: Tých­to šesť mier jačmeňa mi dal a po­vedal: K svojej svok­re sa ne­môžeš vrátiť na­práz­dno! 18 Noémi jej po­vedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedoz­vieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať po­koj, kým to ešte dnes nedokončí.

späť na Rút, 3

Príbuzné preklady Roháček

18 A Na­oma riekla: Teraz už seď, moja dcéro, do­kiaľ ne­zvieš, ako do­pad­ne vec, lebo človek nebude mať po­koja, ale ešte dnes do­vedie vec ku kon­cu.

Evanjelický

18 Po­tom jej Noémi po­vedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedoz­vieš, ako sa to skončí, lebo onen muž si ne­od­dých­ne, kým to dnes ne­skončí.

Ekumenický

18 Noémi jej po­vedala: Čakaj, dcéra moja, kým sa nedoz­vieš, ako sa to skončí. Ten muž nebude mať po­koj, kým to ešte dnes nedokončí.

Bible21

18 „Počkej, dce­ro, uvi­díš, jak to dopadne,“ řek­la jí na to No­emi. „­Ten muž ne­po­leví, dokud tu věc ještě dnes ne­dove­de do konce!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček